Albert Schweitzer ziekenhuis

Vijf vestigingen en meer dan 32.000 klinische patiënten per jaar telt het Albert Schweitzer ziekenhuis. Gerard Geijtenbeek werkt er als projectmanager op de afdeling Transmuraal Team.

De aanleiding

Ieder jaar hebben zo'n 5000 patiënten na hun ziekenhuisopname in het Albert Schweitzer thuiszorg of verpleeghuiszorg nodig. Het organiseren van de overdracht gaat dus niet enkel om afdelingen, maar ook om instellingen uit de omgeving. Het ziekenhuis zag de stapels papier de afgelopen jaren alsmaar verder groeien.

"Hoe zorgen we voor een gestroomlijnd transferproces en een complete en veilige overdracht? Dat was de uitdaging waar we met z'n allen voor stonden", aldus Geijtenbeek. "Verpleeghuizen binnen Drechtzorg, het samenwerkingsverband in de regio Waardenland, waren al lange tijd enthousiast over een gezamenlijk overdrachtsplatform. Daarnaast wordt ook vanuit de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) al langere tijd druk gelegd om de kwaliteit in patiëntoverdrachten te verhogen en veilige overdracht beter te organiseren. We hebben dit traject daarom met alle partijen aangepakt."

In de praktijk

Het transferbureau van het Albert Schweitzer ziekenhuis bestaat uit een kleine vijftien medewerkers. Vijf dagen in de week organiseren zij de zorgoverdrachten voor patiënten op verpleegafdelingen en poliklinieken. Daarnaast verwerkt het transferbureau ook alle aanvragen voor GRZ (Geriatrische Revalidatiezorg) en MSVT (Medisch Specialistische Verpleging in de Thuissituatie).

"Voorgeen verliep dat hele transferproces via papier, Excel-sheets, de fax en e-mail. Dit hebben we met POINT omgezet in één overzichtelijk digitaal centraal dossier. De informatie is nu volledig, actueel en voor alle betrokkenen inzichtelijk. We werken daardoor beter samen met verpleeghuizen en andere partners in de regio. Ik durf gerust te stellen dat al na één maand de rust was neergedaald op het transferbureau", vertelt Geijtenbeek.

Daarnaast zorgt POINT voor een veilige transfer van patiëntgegevens over de zorginstellingen heen. "De mogelijkheid van integratie tussen de systemen, zoals het EPD en het ECD, minimaliseert bovendien de kans op fouten. We kunnen patiënten beter en sneller helpen."