Gelre ziekenhuizen

Op de locaties in Apeldoorn en Zutphen draagt Gelre Ziekenhuizen jaarlijks 4000 patiënten over aan nazorginstellingen. Bob Schraven werkt er als Manager Patiëntenlogistiek, Harm van Koppen was Projectleider implementatie POINT. Zij vertellen over hun ervaringen.

De aanleiding

"We willen papierloos werken. Van het moment dat een patiënt binnenkomt tot het moment dat hij of zij het ziekenhuis weer verlaat. Daar hoort de ontwikkeling van het transferbureau natuurlijk ook bij", aldus Schraven. Geen faxen, geen belletjes en geen papieren formulieren meer dus. Om die verbeterslag te kunnen maken koos Gelre Ziekenhuizen voor het werken met POINT. "Het was ons doel om altijd een goed en compleet dossier naar de nazorginstellingen te kunnen sturen."

De praktijk

Het invoeren van POINT verliep erg vlot. Binnen drie maanden had het hele ziekenhuis de overstap al gemaakt. "Door de meeste medewerkers werd het platform al meteen goed ontvangen", zegt Van Koppen. De Zorginstellingen Attent, De Goede Zorg, ParcSpelderholt, Sensire, Sutfene, TSN Apeldoorn en Zorggroep Apeldoorn zijn inmiddels ook aangesloten op POINT. "Deze nazorginstellingen ervaren de voordelen door uitgebreidere patiëntinformatie en een meer compleet dossier. Ook scheelt POINT telefoontjes en e-mails en is het nu inzichtelijk welke cliëntaanvragen zijn ontvangen."

POINT is gekoppeld aan de SAP-tool waarmee de beide ziekenhuisvestigingen werken. Patiëntgegevens uit SAP worden bij het aanmaken van een transferdossier daardoor automatisch ingevuld. "Hiermee behalen we zowel kwaliteitsverbetering als tijdswinst voor medewerkers", aldus Van Koppen.