Maastricht UMC+

Maastricht UMC+ heeft POINT omarmd. Deze digitale samenwerking tussen zorginstellingen in de regio leidt tot meer efficiency en minder kosten.

De aanleiding

Van alle patiënten in dit ziekenhuis heeft zo'n 15 procent nazorg nodig. Dat kan bijvoorbeeld een revalidatiecentrum, thuiszorg of een verpleeghuis zijn. Om zo'n transfer in goede banen te leiden is heel wat communicatie nodig, onder meer tussen de verpleegafdeling, het transferpunt, de patiënt zelf, familieleden en andere betrokken zorgaanbieders. Bij het Maastricht UMC+ ging dat tot voorkort via mail, fax en de telefoon. Dat moet efficiënter, vonden ze daar.

De praktijk

Maastricht UMC+ koos voor een gefaseerde invoering op basis van geclusterde RVE's. Inmiddels is POINT op alle afdelingen operationeel. Dat is gebeurd in de vorm van een web based oplossing, gekoppeld aan SAP. Medewerkers kunnen met één druk op de knop in SAP een transferdossier aanmaken in POINT. Handmatige invoer van de patiëntgegevens is hiermee verleden tijd.

Alle zorgprofessionals hebben nu continu inzicht in de status van de transfer, met een transferdossier dat voldoet aan de landelijke norm voor de eOverdracht. Omdat POINT aan dezelfde NEN- en ISO-normen voldoet als SAP, gebruiken de artsen en verpleegkundigen het platform inmiddels ook om met elkaar over patiënten te communiceren.