Stichting RijnmondNet

In de regio Rijnmond maken al tal van zorginstellingen gebruik van POINT. Het Sint Franciscus Gasthuis, het IJsselland Ziekenhuis en Thuiszorg Rotterdam bijvoorbeeld. Marco Zoetekouw was hier destijds als directeur van Stichting Rijnmondnet nauw bij betrokken.

De aanleiding

Tussen de 10.000 en 15.000. Zoveel patiëntoverdrachten vinden elk jaar plaats in de regio Rijnmond. Om dit proces eenvoudiger, transparanter en efficiënter te maken was er een digitaal transferdossier nodig. Die vonden de zorginstellingen met POINT.

De praktijk

"Met POINT is het transmurale proces merkbaar efficiënter geworden. Daarnaast zien we dat de digitale uitwisseling ook leidt tot meer afstemming in de keten over de kwalitatieve aspecten. Dat is extra winst in ons streven naar optimale ondersteuning van de regionale processen", aldus Zoetekouw. "POINT is helemaal ingevlochten in ons pakket van zorgcommunicatiefaciliteiten om zorg te verbeteren en efficiënter te maken." Met succes. Zo is er nu sprake van een kwalitatief betere overdracht, is de opnamecapaciteit verhoogd, de ligduur verkort en zijn de administratieve lasten verlaagd.

Ook de privacy van patiënten is overigens gewaarborgd. Zo voerde het College Bescherming Persoonsgegevens eerder een onderzoek uit naar de bescherming van persoonsgegevens van burgers in de regio Rotterdam via applicaties van RijnmondNet. Ook POINT is hierin meegenomen. Aan alle privacy-voorwaarden blijkt te worden voldaan.