Zorggroep Noorderbreedte

Met 6000 medewerkers is Zorggroep Noorderbreedte (ZNB) de grootste zorgaanbieder in Friesland. Het transferpunt verzorgt zo'n 5000 patiënttransfers per jaar. Mark de Roos is verantwoordelijk voor het transferpunt in het Medisch Centrum Leeuwarden.

De aanleiding

De kwaliteit en communicatie in het transferproces borgen. En ondanks de toenemende werkdruk in het ziekenhuis met hetzelfde aantal mensen alle taken kunnen uitvoeren. "Dat waren destijds voor de directie de belangrijkste redenen om met POINT aan de slag te gaan", aldus De Roos. "Daarnaast zijn we in de regio allemaal met hetzelfde bezig. Een traject als POINT zorgt ervoor dat je samen aan tafel zit."

De praktijk

Zorggroep Noorderbreedte startte als eerste in de regio met de digitale overdracht via POINT. "We hebben er samen met Linkassist voor gezorgd dat de basis goed werd ingericht. Zo zijn we begonnen op het transferpunt in het ziekenhuis en hebben daar snel een koppeling met het Ziekenhuis Informatie Systeem (ZIS) van iSOFT gerealiseerd. Daarmee komen NAW-gegevens automatisch in POINT, zodat de foutgevoeligheid in het proces verbetert."

Dankzij de training en het proces van implementeren onderling goed met elkaar af te stemmen, is de invoering POINT in Friesland vlotjes verlopen. "Door de simpele opbouw van het systeem hebben we snel onze weg gevonden", zegt De Roos. "We hebben variatie in het soort van bemiddelingen en het geeft rust als je weet dat ook bij complexe patiënten alle informatie overgedragen kan worden."

In de zorg komt steeds meer nadruk te liggen op de zelfredzaamheid van burgers. Dat laat de noodzaak van goede en duidelijke overdrachten maar weer eens zien. "Daarom is het goed dat de transferpunten elkaar via POINT opzoeken. Wij delen problemen waar we tegenaan lopen en hoe wij zaken moeten regelen. Zo heeft POINT een grote impuls gegeven aan de netwerkvorming bij transferpunten."