Zorgregio Leiden

De transmurale digitalisering is binnen de zorgregio Leiden is met hoge prioriteit op de agenda gezet.

De aanleiding

Transfers van patiënten tussen het LUMC en naburige zorginstellingen verliepen voorheen best ingewikkeld. Het was een intensief werkproces waarbij nog veel handwerk werd verricht. Met de nodige valkuilen als gevolg. Zo bleef informatie achter, lagen patiënten soms onnodig lang in het ziekenhuis of bleek de huisarts niet geïnformeerd over de staat van een patiënt. Om te bepalen welk softwarepakket deze problemen zou kunnen tackelen, werd Sleutelnet ingeschakeld, het samenwerkingsverband van zorgpartijen in de regio Zuid-Holland Noord.

De praktijk

Het werken met POINT heeft het transferproces in de zorgregio Leiden heel wat eenvoudiger gemaakt. En veiliger bovendien. Zodra een patiënt door het LUMC is aangemeld bij een thuiszorgorganisatie of verpleeghuis kunnen medewerkers daar inloggen in POINT om zo het overdrachtsdossier in te zien. Alle aanvullingen van het transferbureau en de afdeling zijn meteen zichtbaar.

De privacy van de patiënt staat uiteraard voorop. Sleutelnet zorgt er samen met Linkassist voor dat de applicatie voldoet aan alle strenge overheidseisen op het gebied van persoonsbeveiliging. Reclame maken in de regio voor het gebruik van POINT bleek overigens niet nodig. Zorgorganisaties meldden zich al snel spontaan aan.