POINT Modules

Directe toegang vanuit eigen systeem medewerker (SSO)

Om het gebruik van POINT voor de gebruikers eenvoudiger te maken, is de module SingleSignOn (SSO) beschikbaar. De SSO-koppeling stelt de gebruikers van POINT in staat om eenmalig in te loggen waarna automatisch toegang wordt verschaft tot POINT. De gebruiker van POINT hoeft hierdoor niet iedere keer opnieuw in te loggen, waardoor het inlogscherm niet meer wordt getoond en effectiever gewerkt kan worden.

Integratie patiëntgegevens - POINT en EPD

POINT kan berichten uitwisselen met andere systemen. Door een koppeling met het elektronisch patiëntendossier (EPD) is het mogelijk dat NAW-gegevens direct uit het EPD op de juiste posities in POINT geplaatst worden.

Integratie content - POINT en EPD

POINT kan formulieren automatisch 'voor laten vullen' vanuit het EPD. Door een integratie met het EPD is het mogelijk om dossiergegevens direct uit het EPD op de juiste positie in POINT te plaatsen. Denk hierbij aan het vooraf laten invullen van het aanmeldformulier of de verpleegkundige overdracht.

Integratie POINT en ECD

VVT-instellingen kunnen veel administratieve handelingen voorkomen en een bijdrage leveren aan de patiëntveiligheid door informatie uit POINT direct in het Elektronisch Cliënten Dossier (ECD) in te lezen. De integratie tussen POINT en uw ECD door middel van een koppeling, zorgt voor verdere optimalisatie en efficiency in het transferproces.

Integratie POINT en HIS

Door een slimme integratie met VIPLive, het declaratieportaal van Calculus, biedt POINT de huisarts de mogelijkheid om via POINT te verwijzen. Dit zonder in een andere applicatie in te hoeven loggen. VIPLive wordt binnen 90% van de huisartspraktijken gebruikt. Door de huisarts te betrekken bij het transferproces, wordt een kwaliteitsverbetering gerealiseerd waar zowel de zorgaanbieders als de patiënt direct de voordelen van ervaren.

Capaciteitsmanagement

Inzicht hebben in de regionale beschikbare beddencapaciteit biedt voor alle zorgregio's meerwaarde. De module Capaciteitsmanagement kent een capaciteitsinvoerscherm voor zorgaanbieders. Daarnaast bestaat een raadpleegscherm (zoekscherm) die bedoeld is voor ziekenhuizen. Inzicht in de beddencapaciteit wordt hiermee gefaciliteerd en wordt altijd een up-to-date overzicht aangeboden.

POINT helpt u uw zorg efficiënt te maken!

POINT levert veel toegevoegde waarde bij het verlenen van de juiste zorg. De hoeveelheid verpleeghuizen, verzorgingshuizen,thuiszorginstellingen en revalidatiecentra zijn het bewijs van de meerwaarde van ons product.

Wij gaan graag met u in gesprek over de aansluiting van POINT! Vraag hieronder uw demo presentatie aan.

Shahriar Fazili
Shahriar Fazili

Shahriar adviseert al sinds 1995 verschillende soorten zorginstellingen in het maken van de juiste keuzes betreffende software en IT.
Ook voor u kan Shahriar een passend zorgpakket samenstellen!

Neem contact met mij op