POINT voor de verpleging & revalidatie

Het is belangrijk dat de juiste informatie vanuit het ziekenhuis, de thuiszorg of de huisarts de verpleging of Revalidatie instelling bereikt. Direct bij de specifieke afdeling, of via een centraal meldpunt dat het dossier doorstuurt. Snel, veilig én zonder gedoe. Ketenpartners kunnen met POINT alle transferprojecten digitaal aanmaken, bijwerken en inzien. Dat voorkomt administratieve rompslomp. Bovendien is er geen specifieke hardware of software nodig.

De voordelen op een rijtje;

 1. Eén centraal dossier in plaats van faxen en e-mails;
 2. Betere informatievoorziening over de patiënt en transfer dankzij het gebruik van standaard en vooraf gedefinieerde gegevensvelden;
 3. Digitale ontvangst en (verpleegkundige) overdacht van gegevens zonder vertraging;
 4. Het hele POINT-dossier direct beschikbaar als informatie of als PDF;
 5. Directe communicatie via één platform over alle transfers;
 6. Verwijzingen van VVT-instellingen naar het ziekenhuis en weer terug.

POINT wordt door meer dan 700 VVT-instellingen toegepast.

Geriatrische Revalidatie Zorg

Met POINT regelt u ook het uitwisselen van patiëntgegevens voor de Geriatrische Revalidatie Zorg. Veilig en foutloos. En uiteraard 100 procent digitaal. We hebben deze functionaliteit ontwikkeld in nauwe samenwerking met onze gebruikers. Op deze manier zijn er twee gegevenssets samengesteld;

 1. De benodigde informatie voor de toegang tot GRZ in verpleeghuizen;
 2. Een gegevensset die betrekking heeft op de uitslag van de triage.

Het resultaat? Eén uniform triageformulier. Belangrijke patiëntgegevens uit POINT, afkomstig van de Aanvraag Nazorg, worden hierin automatisch opgenomen. Daarbij komen de specifieke gegevens voor toegang tot GRZ en hebben zorgprofessionals nog de mogelijkheid om zelf informatie toe te voegen. Handig én flexibel tegelijk dus.

Specialist Ouderengeneeskunde

De Specialist Ouderengeneeskunde (SO) heeft een speciale rol als indicerende partij. Via e-mail wordt de SO betrokken bij de GRZ Triage en om een besluit gevraagd. Na invoer van zijn besluit is dat direct bij alle partijen bekend en voor iedereen beschikbaar. Dat document wordt direct gebruikt bij de instroom in het revalidatieprogramma. Twee keer dezelfde gegevens invoeren is daarmee ook verleden tijd.

Zorgoverdracht van tijdelijke zorg naar thuiszorg

Regelmatig komt het voor dat bijvoorbeeld na een revalidatie de patiënt vervolgens nog thuiszorg nodig heeft. Op basis van de bestaande gegevens in POINT, kan direct de doorverwijzing worden geregeld. Met voor iedereen bekende formulierensets en afhandeling.


POINT voor de verschillende doelgroepen

POINT bevat
 • Verwijsproces
 • Transferproces
 • Overdrachtsformulieren
 • Zorgoverdracht huisarts naar VVT-instelling
 • Zorgoverdracht ziekenhuis naar VVT-instelling
 • Zorgoverdracht VVT-instelling naar ziekenhuis
 • Zorgoverdracht tussen ziekenhuizen
 • Zorgoverdracht tussen VVT-instellingen
 • Uitvoeringsverzoek en GVP
 • Geriatrisch Revalidatie Zorg (GRZ)
 • Eerstelijns Verblijf (ELV)
 • Hulpmiddelen (Vegro)
POINT modules
 • Directe toegang vanuit eigen systeem (SSO)
 • Integratie POINT en EPD/EVD
 • Integratie POINT en ECD
 • Huisartsenbericht
 • Capaciteitsmanagement
 • Patiëntportaal

Meer point modules

POINT downloads

We hebben meerdere downloads beschikbaar over POINT, hier kunt u deze downloaden

 POINTflows   POINTplus Capaciteit

POINT helpt u uw zorg efficiënt te maken!

POINT levert veel toegevoegde waarde bij het verlenen van de juiste zorg. De hoeveelheid verpleeghuizen, verzorgingshuizen,thuiszorginstellingen en revalidatiecentra zijn het bewijs van de meerwaarde van ons product.

Wij gaan graag met u in gesprek over de aansluiting van POINT! Vraag hieronder uw demo presentatie aan.

Shahriar Fazili
Shahriar Fazili

Shahriar adviseert al sinds 1995 verschillende soorten zorginstellingen in het maken van de juiste keuzes betreffende software en IT.
Ook voor u kan Shahriar een passend zorgpakket samenstellen!

Neem contact met mij op