POINT voor ziekenhuizen

Verpleegkundigen op de afdeling en/of polikliniek signaleren vaak als eerste of er voor een patiënt nazorg nodig is, wanneer de patiënt het ziekenhuis verlaat. Het uitplaatsen van patiënten is meestal georganiseerd via een centraal transferpunt. Het is belangrijk dat de juiste informatie vanuit het ziekenhuis bij het verpleeghuis, de verzorgingsinstelling of een thuiszorgorganisatie beschikbaar komt. Snel, veilig én zonder gedoe. POINT biedt hiervoor de juiste oplossing.

POINT biedt alle digitale formulieren die nodig zijn en biedt gebruikers continu zicht op de voortgang van het proces. Benieuwd hoe dat erin de praktijk uitziet? Laten we daarvoor eens een voorbeeld nemen.

 1. Verpleegkundigen in de polikliniek doen elektronisch een aanvraag voor nazorg;
 2. Het Transferpunt vult aan en zorgt ervoor dat alle informatie wordt verzonden naar de zorgaanbieders en de indicatiesteller (Specialist Ouderengeneeskunde, CIZ of de gemeente);
 3. De Specialist Ouderengeneeskunde, het CIZ of de gemeente meldt wat er geïndiceerd wordt;
 4. De zorgaanbieder laat weten wanneer de patiënt kan worden overgenomen;
 5. De verpleegkundige maakt de overdracht die de zorgaanbieder kan inzien.

Dankzij POINT gaan er geen belangrijke gegevens meer verloren. Papieren formulieren, telefoontjes en faxen horen hiermee nu definitief tot het verleden. Daarnaast bewaakt POINT de wachttijden en wordt het proces geoptimaliseerd. Zo voorkomen we dat patiënten onnodig lang in een ziekenhuisbed moeten blijven liggen. Betere zorg, lagere kosten.

Zorgoverdracht tussen ziekenhuizen onderling

Ziekenhuizen werken steeds nauwer samen en het komt in Nederland dan ook steeds vaker voor dat een patiënt die voor directe hulp aankomt in het ene ziekenhuis en vervolgens wordt geopereerd in een ander ziekenhuis. Om de simpele reden dat ze daar bijvoorbeeld meer ervaring hebben met een bepaalde behandeling. Met het pendelen van de patiënt is het belangrijk dat ook de informatie op de juiste manier meereist. Veilig en over de muren van ziekenhuissystemen heen.

Hoe het nu nog vaak gaat? Zorgprofessionals delen patiëntgegevens via fax of e-mail, of gegevens worden met de patiënt meegegeven. Dat zorgt niet alleen voor de nodige administratieve rompslomp, het vergroot ook de kans op fouten. Bovendien is de informatie vaak onvoldoende beveiligd en weet niemand meer of het dossier nou eigenlijk volledig is. Wat ook ontbreekt is het overzicht van een werklijst met patiënten, oftewel een antwoord op de vraag aan welke patiënten aandacht moet worden gegeven.

Veel ziekenhuizen kiezen voor 100 procent digitaal met POINT. POINT biedt al jaren ondersteuning bij een snelle en veilige overdracht van patiëntinformatie tussen ziekenhuizen, met een functionaliteit die hier helemaal op is ingericht.


POINT voor de verschillende doelgroepen

POINT bevat
 • Verwijsproces
 • Transferproces
 • Overdrachtsformulieren
 • Zorgoverdracht huisarts naar VVT-instelling
 • Zorgoverdracht ziekenhuis naar VVT-instelling
 • Zorgoverdracht VVT-instelling naar ziekenhuis
 • Zorgoverdracht tussen ziekenhuizen
 • Zorgoverdracht tussen VVT-instellingen
 • Uitvoeringsverzoek en GVP
 • Geriatrisch Revalidatie Zorg (GRZ)
 • Eerstelijns Verblijf (ELV)
 • Hulpmiddelen (Vegro)
POINT modules
 • Directe toegang vanuit eigen systeem (SSO)
 • Integratie POINT en EPD/EVD
 • Integratie POINT en ECD
 • Huisartsenbericht
 • Capaciteitsmanagement
 • Patiëntportaal

Meer point modules

POINT downloads

We hebben meerdere downloads beschikbaar over POINT, hier kunt u deze downloaden

 POINTflows   POINTplus Capaciteit

POINT helpt u uw zorg efficiënt te maken!

POINT levert veel toegevoegde waarde bij het verlenen van de juiste zorg. De hoeveelheid verpleeghuizen, verzorgingshuizen,thuiszorginstellingen en revalidatiecentra zijn het bewijs van de meerwaarde van ons product.

Wij gaan graag met u in gesprek over de aansluiting van POINT! Vraag hieronder uw demo presentatie aan.

Shahriar Fazili
Shahriar Fazili

Shahriar adviseert al sinds 1995 verschillende soorten zorginstellingen in het maken van de juiste keuzes betreffende software en IT.
Ook voor u kan Shahriar een passend zorgpakket samenstellen!

Neem contact met mij op